Széchenyi 2020 – VEKOP-8.6.3-16-2017-00006

Kedvezményezett neve: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Projekt címe: BKSZC Bátorság, Komplexitás, Szinergia és Célszerűség a Szakképzésért

A szerződött támogatás összege: 269 692 912 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt fő célja a BKSZC intézményeiben a szakképzésben tanulók, kiemelten a HÍD programban résztvevők alapkészségeinek fejlesztése a szakképzési tevékenység eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, valamint az egész életen át tartó tanulásra – ennek részeként az érettségi vizsgát adó képzésbe lépésre – való képessé tétel érdekében.

A projekt során megvalósuló főbb tevékenységek: a mérési-értékelési rendszer továbbfejlesztése és alkalmazása, a hátránykompenzáció, a tehetséggondozás, illetve a pályaorientáció erősítése, a lemorzsolódást megelőző programok kidolgozása, komplex pedagógiai, módszertani fejlesztések, pedagógus továbbképzések.

A projekt megvalósításának időtartama: 2018. szeptember 03 – 2021. július 30.

A kapcsolódó Felhívás címe: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

Projekt azonosító száma: VEKOP-8.6.3-16-2017-00006

 

Megosztom