Széchenyi 2020 – VEKOP-8.5.1-17-2017-00003

Kedvezményezett neve: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Projekt címe: “Speak Your Job”

Támogatás összege: 312.500.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalma:

 

Magyarország Kormánya felhívást jelentetett meg a Széchenyi 2020 program keretében annak érdekében, hogy a lakosság minél nagyobb aránya vegyen részt formális oktatásban, képzésben, és lehetősége legyen a munkaerőpiaci szempontból releváns idegennyelvi ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.
A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum 2017. október 17-én nyújtott be támogatási kérelmet, amely pozitív elbírálásban részesült. A támogatási forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt keretében elérendő konkrét célok:

  • 2500 fő számára 120 órás nyelvtanfolyami képzés biztosítása térítésmentesen.
  • Munkaerőpiaci kompetencia-fejlesztési célú szakmai nyelvi képzési program kidolgozása és bevezetése.
  • Digitális eszközökkel támogatott online elérhető nyelvi tananyagmodulok kidolgozása.

A projekt megvalósítási ideje: 2018. június 1. – 2021. november 30.

A projekt azonosító száma: VEKOP-8.5.1-17-2017-00003

Megosztom