Sajtóközlemény – Zárórendezvény a VEKOP-8.6.3-16-2017-00006 projektben

Sajtóközlemény

INNOVATÍV, KOMPLEX SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI PROJEKT ZÁRULT LE
A BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN

2021/07/30

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum 2018-ban „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” VEKOP-8.6.3-16 konstrukció keretében a „BKSZC Bátorság, Komplexitás, Szinergia és Célszerűség a szakképzésért” elnevezésű projektjével 269,62 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Az Európai Szociális Alap támogatásával megvalósult VEKOP-8.6.3-16-2017-00006 azonosító számú projekt 2021. július 30-ával sikeresen lezárult, melynek eredményeképpen jelentős módszertani fejlesztések valósultak meg a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentése céljából.

A projekt kiemelt célkitűzése a korai iskolaelhagyók és a rendszerből szakképzettség nélkül kilépők arányának csökkentése volt a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum tizenegy tagintézményében.

A cél elérése érdekében a projekt fő tevékenységei közé tartoztak a csoportos és egyéni fejlesztések, a pedagógus és vezetői továbbképzések, a komplex pedagógiai, módszertani és infrastrukturális fejlesztések.

A hátránykompenzáció keretében több mint 230 tanuló egyidejű bevonásával alapkészség-fejlesztés és tanulmányi felzárkóztatási tevékenység valósult meg. Lehetőség nyílt egyéni fejlesztésekre gyógypedagógus, illetve fejlesztő pedagógus segítségével, továbbá prevenciós programokon való részvételre pszichológus közreműködésével.

A projektben megvalósult további tevékenységek – a mérési-értékelési rendszer fejlesztése és alkalmazása; tananyag- és egyéb módszertani fejlesztések (Komplex Instrukciós Program); tehetséggondozás; pályaorientációs programok; a Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítása és működtetése; a kollégiumi közösségi tér fejlesztése; együttműködés szakmai szervezetekkel – jelentős mértékben hozzájárultak a projekt fő céljának eléréséhez.

A projekt részeként infrastruktúra-fejlesztés is megvalósult, kiemelten a Digitális Közösségi Alkotóműhely eszközeinek beszerzésére, amely a diákok számára lehetőséget biztosít az alkotópedagógia módszertanának alkalmazására.

A fejlesztések megvalósítása során a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum együttműködött a GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt projekt szakembereivel.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. szeptember 3. – 2021. július 30.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.bkszc.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Kucserka Éva projektmenedzser
Mobil:+36 70 502 6153
E-mail: kucserka.eva@bkszc.hu

Megosztom